Badania Polowe

Laboratorium TESTLAND posiada doświadczoną kadrę i sprzęt do wykonywania wszystkich badani na budowie:

 • Badania lekką sondą dynamiczną
 • Badania płyta dynamiczną
 • Badanie nośności i zagęszczenia płytą VSS
 • Odwierty konstrukcji nawierzchni
 • Odwierty gruntu wraz z rozpoznaniem makroskopowym i głębokością zalegania
 • Odwierty próbek mieszanki mineralno –bitumicznej
 • Badanie zawartości powietrza w betonie
 • Badanie konsystencji betonu (stożek)  

Dysponujemy mobilnym laboratorium drogowym pozwalającym obsługę dużych budów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Samochody terenowe umożliwiające sprawną obsługę.


 

Kruszywa i Betony

Laboratorium główne jest w pełni wyposażone do wykonywania wszystkich rodzajów badań materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie drogowym, hydro inżynieryjnym i ogólnobudowlanym.  

Pełne badanie przydatności kruszyw do:

 • produkcji betonów
 • podbudowy stabilizowanej mechanicznie
 • nasypów, warstw odsączających, odcinających

Wykonywanie badań na próbkach betonowych:

 • Wytrzymałość
 • Nasiąkliwość
 • Wodoszczelność
 • Mrozoodporność

Badanie cech mechanicznych i fizycznych kostki brukowej, krawężników

Badanie stwardniałego betonu w konstrukcji


 

Geologia

Usługi geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne:

 • Badania gruntów dla potrzeb posadowienia domów jednorodzinnych i hal produkcyjnych
 • Badania gruntów dla potrzeb posadowienia inwestycji liniowych (drogi, torowiska, wodociągi, kanalizacje)
 • Badania związane z odbiorami wykopów fundamentowych i nasypów
 • Badania gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków, studni chłonnych, drenażu rozsączającego
 • Projekty i dokumentacje hydrogeologiczne dla studni głębinowych,

W oparciu o w/w badania sporządzamy opinie i dokumentacje geotechniczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, sprawozdania z badań zagęszczenia i nośności gruntu.